Fontaneria

Instal·lacions de canonades baixants i muntants, desembussos de canonades , neteja de canelons , instal·lació de canonades de bany i desguassos , reparacions de la llar i manteniment d'edificis. Calefacció, escalfadors , terra radiant , calderes , climatització , regs automàtics , treballs verticals , aixetes , avaries , tractaments d'aigua ... Els nostres lampistes fan servir per treballar les millors marques i materials de qualitat.

Instal·lació de canonades d'aigua

Instal·lació de canonades d'aigua

Instal.lació de sòl radiant

El sistema de calefacció que empra un dels paraments d'un local com a emissor de calor. L'emissor pot ser qualsevol dels paramentsde les vivendes i dels locals a calefactar ( terra, parets o sostre ) , però el més corrent és emprar el sòl . Donada l'extensió superficial de l' emissor s'empren baixes temperatures, perquè l'emissió depèn de la diferència de temperatures entre l'emissor i l'ambient i de la superfície de l'emissor (a major superfície d'emissió serà necessària una diferència de temperatures menor). Algunes normatives limiten aquesta temperatura del sòl a 28 o 29 ºC.

Instal.lació de sòl radiant

Reparació i instal·lació de radiadors de gas y elèctrics

Reparació i instal·lació de radiadors de gas y elèctrics