Gestió integral de reformes

Quan es fa una reforma cal contractar diversos serveis, des de la nostra empresa li ho posem més fàcil. Una reforma en un habitatge o local de negoci resulta un procés laboriós que inclou la contractació de tècnics (arquitecte, tècnic i direcció d'obra), tramitació de llicències prèvies, contractació del constructor i possibles subcontractistes, seguiment del procés, seguiment econòmic de l'obra , tramitació de llicències d'obra i urbanístiques, permisos, modificacions i subministraments, etc ... Proposta de disseny inicial a partir de les premisses del client, incloent plànols arquitectònics (plantes, alçats i seccions) Estudi econòmic de costos reals de construcció, i optimització dels mateixos. Revisió de les qualitats d'acabats i instal·lacions per a l'adaptació a les necessitats del client i el pressupost disponible. Direcció d'Obra, Fem un seguiment durant tot el procés, amb control de materials, i execució de l'obra. Realització de les gestions posteriors a la construcció (Projecte Final, llicències, escomeses, recepció, i, si escau projecte d'activitat si ha canviat aquesta) ...).

LOCALS

Restaurants

LOCALS

Vivenedes particulars

Vivenedes particulars

Peluqueries i saolns de bellesa

Peluqueries i saolns de bellesa